• AUTO (ver)kopen? Maak direct een account aan!
  • Inloggen

Privacy

RDW erkende autohandelaren

Gratis auto verkopen

Binnen 24 uur verkocht

Vrijblijvend

www.hoogsteautobod.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt hoogsteautobod.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van hoogsteautobod.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, die u kunt vinden op www.hoogsteautobod.nl/algemene-voorwaarden

 

1. Wie is hoogsteautobod.nl

hoogsteautobod.nl heeft een Website ontwikkeld door middel waarvan auto-eigenaren met RDW-erkende autobedrijven in contact kunnen komen. Nadat een potentiële verkoper een omschrjijving met foto’s via de Website heeft geüpload, kunnen aangesloten autohandelaren een bod uitbrengen, welke via de e-mail van de potentiële verkoper na 24 uur het hoogste bod wordt getoond. Vervolgens kunnen deze verkoper en de koper een overeenkomst aangaan tot het verkoop van de auto. Daarvoor zal de koper de verkoper het bod moeten uitbetalen. hoogsteautobod.nl wordt zelf geen partij bij deze overeenkomst.

 

Ten aanzien van de persoonsgegevens die de verkoper en de koper op de Website invoeren, wordt hoogsteautobod.nl als verantwoordelijke aangemerkt. Ten aanzien van de persoonsgegevens die een verkoper in een Aanvraag vermeldt, welke gegevens vervolgens door een koper worden verwerkt, is de koper zelfstandig verantwoordelijk.

 

hoogsteautobod.nl is gevestigd te (7414 XC) Deventer aan de Marsmangaarde 10, en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08181603. 

 

2. Welke informatie wordt door hoogsteautobod.nl verzameld en verwerkt?

Je kunt je als verkoper of als koper bij hoogsteautobod.nl registreren. Als je je als verkoper registreert en je een auto wilt uploaden, vragen we je de volgende persoonsgegevens met ons te delen:

         je naam;

         je adres en woonplaats;

         je postcode;

         je e-mailadres en telefoonnummer;

         het kenteken van de auto die je wenst te verkopen.

 

Als je je als koper bij hoogsteautobod.nl registreert, vragen we je om de volgende gegevens achter te laten:

         de naam van jouw bedrijf;

         de naam van de contactpersoon van het bedrijf;

         het telefoonnummer en e-mailadres waar we je op kunnen bereiken;

         jouw inschrijfnummer bij de RDW.

 

hoogsteautobod.nl kan je als koper eventueel vragen om aanvullende financiële of bedrijfsgegevens te overleggen.

 

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Dienst van hoogsteautobod.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft hoogsteautobod.nl bepaalde informatie nodig. hoogsteautobod.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Website bezoekt.

 

Voor zover hoogsteautobod.nl deze informatie gebruikt, is deze altijd geanonimiseerd.

 

Kinderen onder 18 jaar

Minderjarigen kunnen geen gebruik maken van onze diensten en wij vragen minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt hoogsteautobod.nl ze?

Door gebruik van hoogsteautobod.nl kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan door hoogsteautobod.nl toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van hoogsteautobod.nl kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Bij het gebruik van hoogsteautobod.nl kunnen eigen cookies van hoogsteautobod.nl en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor hoogsteautobod.nl, worden door hoogsteautobod.nl op jouw computer opgeslagen en hoogsteautobod.nl heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door hoogsteautobod.nl bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden.

 

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat hoogsteautobod.nl geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. hoogsteautobod.nl kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden.

 

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

 

Cookies van hoogsteautobod.nl

hoogsteautobod.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om jouw gebruik van de website op een gebruiksvriendelijke wijze mogelijk te maken. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies jouw postcode na het invullen daarvan op de homepage.

 

Naast functionele cookies plaatst hoogsteautobod.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw gebruik van de website prettiger te maken, door bijvoorbeeld ingevulde formulieren te onthouden. hoogsteautobod.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

 

Cookies van derde partijen

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt hoogsteautobod.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan hoogsteautobod.nl verstrekt. hoogsteautobod.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan hoogsteautobod.nl zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

 

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

 

Tracking cookies

Ook kunnen er zogenaamde tracking cookies door derden worden geïnstalleerd. Met deze tracking cookies kunnen deze derden jou ook op andere websites herkennen. Door middel van deze cookies kunnen bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties worden getoond, die op basis van jouw surfgedrag het beste bij jou aansluiten.

 

Cookies verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van hoogsteautobod.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van hoogsteautobod.nl gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) hoogsteautobod.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

 

4. Voor welke doeleinden zal hoogsteautobod.nl informatie over jou verwerken?

Doeleinden

hoogsteautobod.nl kan met de volgende doeleinden gegevens over jou verwerken:

 

         om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;

         om auto’s te kunnen verkopen;

         om auto’s te kunnen kopen;

         om een overeenkomst tot het verrichten van Werk tot stand te brengen;

         om factureren voor haar dienstverlening aan kopers te verzenden;

         om je informatie toe te zenden omtrent de eigen (aanvullende) diensten van hoogsteautobod.nl;

         om geanonimiseerde statistische data op te stellen;

         om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

         om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- of regelgeving.

 

hoogsteautobod.nl wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal hoogsteautobod.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan hoogsteautobod.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

 

Mocht je geen e-mailberichten van hoogsteautobod.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@hoogsteautobod.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door hoogsteautobod.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

 

hoogsteautobod.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van hoogsteautobod.nl. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

 

5. Op welke wijze beschermt hoogsteautobod.nl jouw persoonlijke informatie?

hoogsteautobod.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

hoogsteautobod.nl en andere sites

Op de Website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. hoogsteautobod.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw Account. Als je als verkoper of koper wilt weten welke gegevens hoogsteautobod.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je contact opnemen met ons via 084 – 884 95 65 of info@hoogsteautobod.nl Gegevens over jou zullen nooit langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

 

8. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@hoogsteautobod.nl.

Laden ...

Laden